Política de privadesa

Serveis Preventius Catalonia, S.L

CIF: B62739917

Mitjançant aquest avís, Serveis Preventius Catalonia com a propietari del domini www.spcatalonia.com, informa els usuaris de la seva xarxa de llocs web sobre la seva Política de protecció de dades de caràcter personal perquè els usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a Serveis Preventius Catalonia l’ús de dades personals que se'ls puguin requerir o que es puguin obtenir dels usuaris en ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts per Serveis Preventius Catalonia per mitjà de la seva xarxa de llocs web. Per a accedir i efectuar el registre en la web hauran de ser majors d'edat (18 anys).

Serveis Preventius Catalonia es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Serveis Preventius Catalonia anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Certs serveis prestats en la xarxa de llocs web de Serveis Preventius Catalonia poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals. Les dades personals recollits seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats per Serveis Preventius Catalonia sent aquesta titular i responsable del seu propi fitxer.

Amb aquest objecte, Serveis Preventius Catalonia, proporcionarà als usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ, puguin accedir a aquest avís sobre la Política de protecció de dades o a qualsevol altra informació rellevant i puguin prestar el seu consentiment a fi que Serveis Preventius Catalonia procedeixi al tractament automatitzat de les seves dades personals. Excepte en els camps en què s'indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de contestació impliqui un minvament en la qualitat o quantitat dels serveis corresponents, tret que s'indiqui una altra cosa.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual si escau establerta amb Serveis Preventius Catalonia. La gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis en els quals l'usuari decideixi subscriure's, donar-se d'alta, o utilitzar l'adequació d'aquests serveis a les preferències i gustos dels usuaris, l'estudi de la utilització dels serveis per part dels usuaris, el disseny de nous serveis relacionats, l'enviament d'actualitzacions dels serveis, l'enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d'informació tècnica, operativa i comercial sobre productes i serveis oferts per o a través de Serveis Preventius Catalonia actualment i en el futur.

La finalitat de la recollida i tractament automatitzat de les dades personals inclou igualment l'enviament de formularis d'enquestes, que l'usuari no queda obligat a contestar. Serveis Preventius Catalonia ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a Serveis Preventius Catalonia. No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

Els usuaris tenen reconeguts i podran exercitar els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició, així com tenen reconegut el dret a ser informats de les cessions realitzades contactant amb Serveis Preventius Catalonia a través del correu electrònic catalonia@spcatalonia.com. Serveis Preventius Catalonia no cedirà les dades personals a tercers, tret que sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat per l'usuari.

Els acords a través dels quals es fan aquestes cessions constaran descrits en aquesta mateixa Política de protecció de dades. Serveis Preventius Catalonia utilitza cookies i sessions d'usuari quan es navega per la seva xarxa de llocs web. Aquestes cookies s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l'usuari.

Gràcies a les cookies, resulta possible que Serveis Preventius Catalonia reconegui als usuaris registrats després que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar-se en cada visita per a accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. Les cookies utilitzades no poden llegir dades del seu disc dur ni llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors.

L'Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i fins i tot impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. Per a utilitzar la xarxa de llocs web de Serveis Preventius Catalonia no resulta necessari que l'usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per Serveis Preventius Catalonia si bé això pot repercutir en una pitjor experiència de navegació per raons tècniques.

Per motius legals, Serveis Preventius Catalonia podrà i haurà de facilitar quanta informació li sigui requerida a les autoritats competents conforme a les lleis espanyoles en cas de medià la pertinent ordre judicial, la qual només es dona quan un jutge té ferma sospita que l'usuari ha realitzat activitats il·legals.

Sota aquest supòsit, i amb la intenció de col·laborar amb la justícia, Serveis Preventius Catalonia pot registrar i posteriorment facilitar a la policia, prèvia presentació de l'ordre judicial legalment necessària, informació relativa a l'adreça IP que identifica a la connexió de l'usuari, així com l'hora exacta d'aquesta, noms d'usuari i contrasenyes, entre altres dades.

En qualsevol cas, les adreces IP i hores de connexió es registren només en aquells serveis dels quals se sospiti que algun usuari pugui fer un ús il·legal d'aquests.