Dret de retirada

Serveis Preventius Catalonia, S.L

CIF: B62739917

Es disposarà d'un termini màxim de catorze (14) dies naturals des del lliurament del producte per a desistir, total o parcialment, de la compra del producte, de conformitat amb la legislació aplicable i sempre per causes justificades.

Haurà de ser per escrit i explicant clarament les causes de tal desistiment.

Una vegada finalitzat el termini de catorze (14) dies naturals, SERVEIS PREVENTIUS CATALONIA, S.L. no acceptarà devolucions per desistiment de compres de productes.

El Client no tindrà dret a desistir de la seva comanda en els següents suposats:

  • Per motius d'higiene i salut, SERVEISPREVENTIUS CATALONIA, S.L. no admet les devolucions de productes d'higiene, productes susceptibles d'estar en contacte amb la pell, productes estèrils que hagin estat desprecintats.
  • No s'acceptarà la devolució de cap software a la venda en SPCatalonia en cas que s'hagi procedit a la instal·lació o activació d'aquest. O si l'embalatge, precinte o segell hagi estat obert o manipulat. Això és degut a les característiques d'aquest tipus de producte que requereix de llicència, registre o activació.
  • La devolució per causa única de canvi de producte o simple devolució suposarà el cost a pagar per l'usuari dels ports de recollida amb un mínim de 10 euros.
  • En cas d'equips o productes mecànics o motoritzats a l'usuari al qual s'admeti la devolució se li reemborsarà el preu de la compra menys el 10% d'aquest valor i l'import corresponent al valor de la recollida.

El Departament comercial de SPCatalonia contestarà en un termini màxim de 48 hores des de la recepció de la sol·licitud, qualsevol sol·licitud assignant si procedeixen instruccions de devolució. El procediment per a exercir la devolució s'iniciarà amb la sol·licitud del client/usuari mitjançant l'obertura de gestió enviant un email o contactant per telèfon amb el departament comercial.

Enviant el producte (indicant en el paquet d'enviament el número de devolució assignat) a la següent adreça:

SERVEIS PREVENTIUS CATALONIA, S.L.

Carrer Roger de Llúria 96 Baixos 2 08009 Barcelona.

Una vegada analitzada i acceptada la devolució, SPCatalonia la podrà efectuar en un termini de catorze (14) dies a comptar des de la notificació del desistiment SPCatalonia, comprovarà en el seu magatzem que l'estat del producte retornat sigui l'adequat, reservant-se el dret a no realitzar el reemborsament en cas de detectar que el producte no es rebi en perfectes condicions. En el cas que no es rebi en el seu embalatge original, això suposarà una disminució del valor del producte.

Per a la devolució de l'import del producte i de les despeses d'enviament, en el cas que correspongui, SPCatalonia utilitzarà  el mateix sistema de pagament utilitzat pel client per a l'adquisició dels productes. No es retornarà cap cost addicional de les despeses d'enviament estàndard, com a servei express, prioritari o de missatgeria. Els abonaments s'efectuaran només en euros.

La cancel·lació d'una comanda tramitada per part del client, en procés de fabricació o importació, comportarà cobrir totes les despeses com a transport, despeses de duanes, etc.

SERVEIS PREVENTIUS CATALONIA, S.L. no es fa responsable de retards o danys en cas que un proveïdor descatalogui un producte durant o després que l'usuari hagi realitzat la compra.